FAALİYET ALANLARI

SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIMI

 

SON 15 YIL İÇİNDE  GERÇEKLEŞTİRİLEN MUHTELİF İŞLERDEN BAZILARI
SIRA NO İDARE İŞVEREN BİTİRİLEN İŞLER - İŞİN  ADI
1 Tarım İl Müdürlüğü Eskişehir Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü 10.Grup Saray, Sazak, ahur Köy Mera Aplikasyon ve Harita Yapımı işi
2 Dsi  21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN DOLSAR + SUİŞ Bodrum Yarımadası Acil İçme-Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi Kati Proje Yapımı
3 Dsi  15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA EREN İnşaat AŞAĞI MARDİN ANA KANALI 3.KISIM İNŞAATI
Etüt, Harita ve Kamulaştırma Planı Yapımı işi
4 BOTAŞ Genel Müdürlüğü - ANKARA BOTAŞ Genel Müdürlüğü - ANKARA Cizre ve Nurdağı İlçeleri Bölümlerindeki Ham Petrol Boru Hatlarının Deplasesi; Arazi Etüt ve Kamulaştırma Mühendislik Hizmet alımı 2013/40075
5 ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü - ANKARA ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü - ANKARA İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesinde, Tapuda 
1140 ada, 4 parsel no ile kayıtlı  46 360.00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün; Plankote Harita Yapımı İşi

 

Tablonun tümünü incelemek için tıklayın.

1- SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIMI

Sayısal Kadastral Harita yapımı konusunda T.C. Devleti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmet alımı ihalelerinin başladığı 2005 yılından bu güne kadar  sözleşme süreleri dahilinde tamamlanarak idareye teslim edilmiştir.

Bu Güne Kadar Toplamda 6 Bölgede, 89533 Ha. Alanda,  67142 Adet Parselin Tesis Kadastro İşi başarıyla tamamlanmıştır.


Söz konusu işlerin yapımı muhtevasında;

 1. Şantiye Organizasyonunun yapılması, 
 2. Çalışma Alanlarının tespiti, tesisi ve ölçüsü, 
 3. Yer Kontrol Noktalarının (Nirengi, Nivelman, Poligon) yer seçimi, tesisi, ölçüsü, hesabı 
 4. Kadastro Parsellerinin Sınırlandırılması, Tespiti ve Ölçüsü 
 5. Ölçülerinin Bilgisayar ortamına aktarılması, hesap ve Kadastral Haritanın oluşturulması 
 6. Yüzölçümü Hesaplarının Yapılması 
 7. Tutanakların Hazırlanması 
 8. Teknik Şartnamelere göre teslim formatında gerekli formların hazırlanması 
 9. Kadastral Harita ve Tutanakların ilanının yapılması 
 10. İlandan sonra kesinleştirme ve Tapu Kütüklerinin yazımı 
 11. Firmamız tarafından yapılarak İdareye teslim edilmektedir. Yaptığımız çalışmalar baştan itibaren İdare Personeli tarafından kontrol edilerek sonuçlandırılmaktadır.    

2 -  KADASTRO YENİLEMESİ (3402 S.K./22-a) YAPIMI

Sayısal Kadastral Harita yapımı konusunda T.C. Devleti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmet alımı ihalelerinin başladığı 2010 yılından bu güne kadar sözleşme süreleri dahilinde 5 adet iş tamamlanmış, 2 adet işin yapımı devam etmekltedir.

Bu Güne Kadar ;

 • Toplamda 6 Bölgede 84312 Ha. Alanda  79992 Adet Parselin Kadastro Yenilemesi İşi başarıyla tamamlanmıştır. 
 • Silifke ve Erdemli Kadastro Müdürlükleri Kapsama alanında toplam 192 birim, 232286 adet Parselin Modernizasyonu için Sayısallaştırılması ve Arşiv verilerinin Elktronik Ortama aktarılması işe başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Söz konusu işlerin yapımı muhtevasında;

 1. Şantiye Organizasyonunun yapılması,
 2. Çalışma Alanlarının tespiti,
 3. Yer Kontrol Noktalarının (Nirengi, Nivelman, Poligon) yer seçimi, tesisi, ölçüsü, hesabı 
 4. Kadastral Durumun Elektronik Ortamda Hazır Hale Getirilmesi
 5. Halihazır Durumun ölçüsü, hesap ve Çizimi
 6. Değerlendirme Neticesinde Sınırların belirlenmesi, Yüzölçümü Hesaplarının Yapılması, Ölçü ve Sınırlandırma   Krokilerinin Çizilmesi
 7. Ada Roporu ve Tutanakların Hazırlanması
 8. Teknik Şartnamelere göre teslim formatında gerekli formların hazırlanması
 9. Kadastral Harita ve Askı İlanlarının ilan edilmesi,
 10. İlandan sonra kesinleştirme ve Tapu Kütüklerinin yazımı
 11. Firmamız tarafından yapılarak İdareye teslim edilmektedir