FAALİYET ALANLARI

ETÜT, PROJE MÜHENDİSLİK İŞLERİ

1.)  JEOLOJİK ETÜT;


1- İdarenin onayladığı İş Programına ve teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak  Güzergah Jeolojisi Oluşturulacaktır.

2- Güzergah boyunca Sondaj kuyusu ve araştırma çukurlarının açılması teknik şartname hükümlerine göre yapılarak zemin özellikleri tanımlanacaktır. Güzergah üzerinde yer alacak olan istasyonlarında zeminin taşıma gücünü ve oturma özelliklerini belirleyen deneyler ve hesaplamalar yapılacaktır.

3- Güzergah boyunca yapılan sondajlardan alınan numuneler üzerinde Jeolojik Etüt Şartnamesinde bahsedilen tüm test ve deneyler laboratuar ortamında yapılacaktır.

4- Jeoloji Mühendisi tarafından sahada ve laboratuarda yapılan çalışmalar neticesinde toplanan veriler değerlendirilerek, eldeki haritalar ve kesitlerde kullanılarak Jeolojik Etüt Raporu İdarenin kabul edeceği şekilde hazırlanarak onaya sunulacaktır.


2.)  GÜZERGAH ETÜDÜ;

İdare tarafından belirlenmiş olan başlangıç ve bitiş noktaları arasında yapılacak olan Yol, boru hattı, kanal v.b. güzergahların belirlenmesi ve belirlenen güzergahın gerçek uzunluğunun belirlenmesi maksadı ile; Hat belirlemede ortaya konulmuş olan hükümler çerçevesinde, topoğrafik, Jeolojik, çevresel, sosyal ve jeoteknik anlamda ve, boru hattı yapım tekniğine uygun hat güzergahı belirlenecektir. Belirlenecek Güzergaha göre ön güzergah raporu hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayladığı ön güzergah çalışmasına göre Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde yapılacak araştırmalar neticesinde güzergah belirlenerek, güzergah  raporu hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. İdarenin de onayına müteakip hattın diğer detay çalışmalarına geçilecektir.


Bu Güne Kadar ; Toplamda 3 Bölgede 284 Km. lik Güzergahta Etüt, Harita, Kamulaştırma ve Proje işleri başarıyla tamamlanmıştır.

 

SON 15 YIL İÇİNDE YAPIMLA İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BENZER İŞLERDEN BAZILARI
SIRA NO İŞVEREN BİTİRİLEN İŞLER - İŞİN  ADI
1 YET Yapı İnşaat Bayır Kazan Göleti Kamulaştırma Planı Yapımı
2 NUR İnşaat Yukarı Akçay Sulaması Kamulaştırma Palnı Yapımı
3 DOKAR İnşaat Büyük Menderes Islahı Kamulaştırma Palanı Yapımı
4 ÖZKAR İnşaat Bayır Barajı Kamulaştırma Planıları Yapımı
5 ÖZKAR İnşaat Çine Barajı Kamulaştırma Planı Yapımı

Tablonun tümünü incelemek için tıklayın.


13.04.2015 tarihi itibari ile 4 Adet Bölgede İmar Uygulaması,  2 adet Bölgede Kadastro Yenilemesi işi taahhüdünün tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.