FAALİYET ALANLARI

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

 

SON 15 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞERİTVARİ HARİTA İŞLERİNDEN BAZILARI
SIRA NO İDARE BİTİRİLEN İŞLER - İŞİN  ADI
1 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Muğla-Kale Devlet Yolu  0+000 - 20+000 km arası halihazır harita yapımı 
2 Karayolları Genel Müdürlüğü Muğla-Kale Devlet Yolu 20+000 - 75+000 km arası  halihazır harita yapımı 
3 Karayolları Genel Müdürlüğü Karasu-Kocaali-4.Bl.Hd.Yolu 0+000 - 23+000 km arası halihazır harita yapımı 
4 Karayolları Genel Müdürlüğü Kırklareli-(Edirne-Havsa) Ayr.Yolu 0+000 - 46+000 km arası halihazır harita yapımı 
5 Karayolları Genel Müdürlüğü Çatalca-Subaşı-Saray Yolu 0+000 - 67+000 km arası halihazır harita yapımı 


Tablonun tümünü incelemek içintıklayın.

T.C. Devleti; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası,  Devlet Su işleri, Karayolları Genel Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Valilikler tarafından talep edilen ve hizmet alımı şeklinde ihale edilen  bir çok Sayısal Halihazır Harita Yapımı işi tamamlanarak teslim edilmiştir.

Toplamda 15 Bölgede 21044 Ha. Alanda 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Tescile Konu Halihazır Harita ile, 18 Güzergahta toplam 600 Km. (200m.Sağ +200m.Sol) Şeritvari Halihazır Harita Üretilmiştir. 


Sayısal Halihazır Harita Yapımı işi aşamaları kısaca şöyledir;

  1.  Şantiye Organizasyonunun yapılması,
  2.  Çalışma Alanlarının tespiti, tesisi ve ölçüsü,
  3.  Yer Kontrol Noktalarının (Nirengi, Nivelman, Poligon) yer seçimi, tesisi, ölçüsü, hesabı 
  4.  Halihazır Durumun ölçüsü (Detay ve Takeometrik Alım )
  5.  Ölçülerinin Bilgisayar ortamına aktarılması, hesap ve Halihazır Haritanın oluşturulması
  6.  Halihazır Haritanın Çizimi

Firmamız tarafından yapılarak İdareye teslim edilmektedir. Yaptığımız çalışmalar baştan itibaren İdare Personeli tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır.