FAALİYET ALANLARI

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

 

SON 15 YIL İÇİNDE  GERÇEKLEŞTİRİLEN MUHTELİF İŞLERDEN BAZILARI
SIRA NO İDARE İŞVEREN BİTİRİLEN İŞLER - İŞİN&ADI
1 Tarım İl Müdürlüğü Eskişehir Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü 10.Grup Saray, Sazak, ahur Köy Mera Aplikasyon ve Harita Yapımı işi
2 Dsi  21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN DOLSAR + SUİŞ Bodrum Yarımadası Acil İçme-Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi Kati Proje Yapımı
3 Dsi  15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA EREN İnşaat AŞAĞI MARDİN ANA KANALI 3.KISIM İNŞAATI
Etüt, Harita ve Kamulaştırma Planı Yapımı işi
4 BOTAŞ Genel Müdürlüğü - ANKARA BOTAŞ Genel Müdürlüğü - ANKARA Cizre ve Nurdağı İlçeleri Bölümlerindeki Ham Petrol Boru Hatlarının Deplasesi; Arazi Etüt ve Kamulaştırma Mühendislik Hizmet alımı 2013/40075
5 ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü - ANKARA ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü - ANKARA İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesinde, Tapuda 
1140 ada, 4 parsel no ile kayıtlı  46 360.00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün; Plankote Harita Yapımı İşi

Tablonun tümünü incelemek içintıklayın.

T.C. Devleti; Belediye Başkanlıkları ve Valilikler tarafından talep edilen  bir çok arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapımı işi tamamlanarak teslim edilmiştir.


Arazi ve Arsa Düzenlemesi  Yapımı işi aşamaları kısaca şöyledir;

a.) Şantiye Organizasyonunun yapılması,

b.) Düzenlemeye Girecek Parsellerin tepiti, Tapu ve Kadastral Kayıtlarının temini

c.) İmar Planı ve Kadastral Durumun Bilgisayar ortamına kaydedilmesi

d.) Düzenleme Sahası Sınırı Tespiti ve Tasdiki

e.) Yer Kontrol Noktalarının (Nirengi, Nivelman, Poligon) yer seçimi, tesisi, ölçüsü, hesabı 

f.) Fiili Kullanım Durumu ve Halihazır Durumun ölçüsü (Detay ve Takeometrik Alım )

g.) Ölçülerinin Bilgisayar ortamına aktarılması, hesap ve çizimi

h.) Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Özet, Tahsis ve Dağıtım ve Tescil Sayfalarının hazırlanması

ı.) Parselasyon Planının oluşturulması

i.) Parselasyon Planının zemine aplikasyonu ve zemin tesislerinin yapılması   

Firmamız tarafından yapılarak İdareye teslim edilmektedir. İlgili idarenin kontrolü Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin kontrolü tasdiki ve tapuya tescili yapılarak işlem tamamlanmaktadır.

Bu Güne Kadar ; Toplamda 38 Bölgede 782 Ha. Alanda Arazi ve Arsa Düzenlemesi (İmar Uygulaması) işi başarıyla tamamlanmıştır.